Ko frikendt for BSE

-

-

Danmarks Veterinærinstitut har frikendt en fynsk ko for at være smittet med BSE.


En rutinemæssig undersøgelse 5. marts viste spor af kogalskab, men de nye undersøgelser viser et negativt resultat.


Dyret skal dog gennem endnu en undersøgelse før mistanken om BSE helt kan afkræftes. Det endelige resultat foreligger 18. marts.


Koen har opholdt sig i to forskellige besætninger siden fødslen, og begge besætninger er blevet lukket.