Københavner på opkøb: Aktionærballade i fynsk bank

Fynsk rigmand vil rydde op i Totalbankens repræsentantskab før generalforsamling. Jesper Bak fra den nu lukkede Københavns Andelskasse er ny storaktionær i fynsk bank.

Der er voldsom turbulens op til den forestående generalforsamling i Totalbanken.

Den 3. april trækker Poul Fischer, der har været bestyrelsesformand siden 1992, sig fra formandsposten.

Og meget tyder på, at det bliver en yderst dramatisk generalforsamling.

I dag meldte en ny storaktionær sig nemlig på banen.

Det er den tidligere bestyrelsesformand for den skandaleramte og af Finanstilsynet lukkede Københavns Andelskasse, Jesper Bak, der oplyser, at han ejer 9,35 procent af aktiekapitalen.

I forvejen ejer den fynske rigmand Heine Delbing 19 procent af aktierne, mens Poul Fischer kontrollerer 18 procent.

Sammenstød

Netop de to sidste hovedaktionærer har haft voldsomme verbale sammenstød om Totalbankens fremtid.

Heine Delbing - og sammen med ham Michael West Hybholt - forsøgte sidste år at få bestyrelsen til at konsolidere banken ved at lade den opkøbe eller fusionere med et andet fynsk pengeinstitut.

Fynske Bank har blandt andet vist sin interesse.

Men bestyrelsen holdt stand og forsøgte i stedet for at udvide aktiekapitalen ved en aktieemission, hvor aktionærerne havde fortegningsret, men det forslag blev også stemt ned.

Ifølge Berlingske har Michael West de seneste måneder solgt ud af sin aktiepost, der har været på 3-4 procent.

For kort tid siden meldte Heine Delbing sig så på banen med en ny offensiv.

Til generalforsamlingen i april vil han stille forslag om at reducere repræsentantskabet til halv størrelse. Ti navngivne personer skal væk.

Ifølge Delbing sker det for at aktionærerne bedre kan præge bestyrelsens sammensætning - det er nemlig repræsentantskabet, der udpeger medlemmer til bestyrelsen.

Kursraket

Kursen på aktier i Totalbanken er siden sommeren 2018 steget med 190 procent på grund af den kraftige interesse for aktien. Det er helt usædvanligt, når man sammenligner med resten af branchens kursudvikling.

Bestyrelsesformand Poul Fischer siger til Berlingske, at han betragter kursstigningen som et signal på fjendtlig overtagelse.

- Det må man betragte det som, når kursstigningen er så stor og høj, som den vitterlig er. Det sker lige pludselig som følge af, at der bliver en større omsætning af aktien på børsen. Jeg har indtryk af, at det er kredsen omkring Københavns Andelskasse, der jagter banken, siger han.

Nu har Jesper Bak som nævnt meddelt Fondsbørsen, at han står bag købet af 9,35 procent af aktierne.