Kød- og benmel i radiatoren

Energiselskabet, Elsam A/S søger Fyns Amt om tilladelse til en prøvefyring med kød- og benmel. I første omgang vil værket afbrænde mellem 40.000 og 50.000 ton kød- og benmel gennem ni måneder.

Ny varmekilde prøves af på Fynsværket

Energiselskabet, Elsam A/S søger Fyns Amt om tilladelse til en prøvefyring med kød- og benmel. I første omgang vil værket afbrænde mellem 40.000 og 50.000 ton kød- og benmel gennem ni måneder.

Forsøget bliver gjort i Fynsværkets blok tre. Den er gasfyret og egner sig til forsøget med kød- og benmel, fordi man kan udtage asken fra forbrændingen uden at blande den med asken fra kulforbrændingen.

Formålet med forsøget er at se, hvordan afbrænding af kød- og benmel påvirker kedelanlægget, ligesom man vil måle udslippet fra forbrændingen.

Det kød- og benmel, der skal brændes, er ikke inficeret med kogalskab, men er blevet til overs efter forbuddet mod at bruge det i dyrefoder.

Myndighederne kræver, at forbrændingen sker ved mindst 850 grader - et krav, kun cementindistrien og kraftværkerne kan opfylde, når der er tale om store mængder.

Forsøget ventes at starte 1. juni. Går det godt, kan Fynsværket forbrænde op til 100.000 ton kød- og benmel om året.