Købt eller solgt? Cannabis-producenter vil have svar fra politikerne

Cannabisproducenter efterspørger en forlængelse af den forsøgsperiode på fire år, de har fået til at dyrke og udvikle medicinsk cannabis. Intet er endnu på markedet.

Seks fynske producenter fik i 2018, som en del af en fireårig forsøgsordning, tilladelse til at dyrke og udvikle medicinsk cannabis.

Men med under to år tilbage af ordningen efterlyser brancheforeningen nu svar fra ministeren på, om de er købt eller solgt.

- Det er klart, at der er behov for, at vi får gjort det klar at ordningen ikke udløber om et år, for det holder alle investeringer væk, siger Morten Snede, formand for brancheforeningen Medicinske Cannabisproducenter.

Spørgsmålet viderebragte Venstre tirsdag i et samråd på Christiansborg, som involverede Sundhedsministeren - og Erhvervsministeren, Simon Kollerup (S).

Medicinsk produkt tager tid

Den medicinsk cannabis var tiltænkt som et smertedæmpende middel for eksempel hos kræftpatienter. Men Aurora Nordic i Odense mangler, som flere andre cannabisproducenter, stadig at få de godkendelser, der er nødvendige for at kunne sende produkter på markedet.

Sundhedsministeren og erhvervsministeren indkaldt til samråd i dag

Derfor er det nødvendigt at forlænge ordningen, mener Marianne Hundetofte Nielsen, der er medicinsk og kommerciel direktør hos Aurora Nordic i Odense.

quote Det er klart, at der er behov for, at vi får gjort det klar at ordningen ikke udløber om et år, for det holder alle investeringer væk.

Morten Snede, formand for brancheforeningen Medicinske Cannabisproducenter

- Vi synes, at man bør forlænge forsøgsordningen, i og med at den ikke har nået at leve op til formålet, som er at sikre danske patienter lovlig adgang til medicinsk cannabis, siger hun.

Ministeren er ikke afvisende

Der er endnu ingen produkter i handlen herhjemme - og uden produkter, ikke flere penge fra investorer - alt imens udenlandske konkurrenter også arbejder for fuldt blus med at udvikle og markedsføre cannabisprodukter.

Branchen håber derfor på et mere permanent lovgrundlag, så arbejdsvilkårene bliver mere fremtidssikrede.

Den medicinske cannabis er blevet udviklet af de fynske producenter som en del af en fire-årig forsøgsordning.
Den medicinske cannabis er blevet udviklet af de fynske producenter som en del af en fire-årig forsøgsordning.
Foto: Pernille Gram

Erhvervsminister Simon Kollerup var efter samrådet heller ikke afvisende overfor at forlænge forsøgsperioden, men vil afvente en evalueringsrapport.

- Den tager både de erhvervsmæssige ting ind i evalueringen, men tager også højde for, hvordan vi passer på, at patienterne kan være helt trygge og sikre ved de produkter, der kommer på markedet, siger han.

- Derefter komme de politiske drøftelser i efteråret, hvor denne evaluering lander.

quote Vi synes, at man bør forlænge forsøgsordningen, i og med at den ikke har nået at leve op til formålet, som er at sikre danske patienter lovlig adgang til medicinsk cannabis.

Marianne Hundetofte Nielsen, medicinsk og kommerciel direktør hos Aurora Nordic i Odense

Vi skal nå til enighed

Imens venter de fortsat på Fyn. Lige nu er der 50 medarbejdere ansat her hos Aurora Nordic, men produktionen er skruet ned til omkring en fjerdedel i forhold til fuld kapacitet. Det skyldes usikkerheden om fremtiden, men troen er der stadig.

- Selvfølgelig tror vi på det, og selvfølgelig tror vi på, at cannabis på sigt kan blive et medicinsk produkt til gavn for patienterne. Men det er klart, at denne her etableringsfase har taget tid, og det var ligesom ikke bygget ind i ordningen, siger Marianne Hundetofte Nielsen.

Og formanden for brancheforeningen bakker hende op.

- Vi ved nu, at 2,5 år har ikke været nok til at få et produkt på markedet. Der bliver heller ikke startet noget nyt op, når vi ikke ved, hvordan verden ser ud. Det allervigtigte er, at vi når til enighed om, at vi vil forlænge perioden og have danske produkter, siger Morten Snede.