Kogepåbud i Årslev er ophævet

-

-

Nye vandprøver fra Nr. Søby Vandværk viser, at der ikke længere er tegn på forurening.  Siden 9. otober har brugere af vandværket skulle koge vandet fra hanen.

Efter samråd med Embedslægeinstitutionen har Årslev Kommune derfor besluttet, at kogepåbudet ophæves

Husstande, der ikke har brugt vand i nogle dage, anbefales at udskylle deres egen stikledning og husinstallation ved at lade samtlige vandhaner løbe i et kvarter.