I det fynske folks tjeneste

Kohaleknækker måske alligevel i fængsel

En 40-årig landmand fra Sandholt-Lyndelse på Sydfyn, som i årevis har knækket halerne på sine 134 køer slipper muligvis alligevel ikke for fængsel.

-

En 40-årig landmand fra Sandholt-Lyndelse på Sydfyn, som i årevis har knækket halerne på sine 134 køer slipper muligvis alligevel ikke for fængsel.

Mishandlingen fandt sted for at få køerne til at stå stille, når de skulle malkes, men det medførte ofte brud på dyrenes halehvirvler.

Landmanden slap for nyligt med 60 dages betinget fængsel ved byretten i Faaborg, hvor retten også afviste anklagerens krav om at frakende manden retten til at have med dyr at gøre fremover.

Domsmandsretten mente, at det i givet fald ville ruinere mandens tilværelse og livsindhold, og at den betingede dom var en tilstrækkelig lærestreg.

Nu har politiet i Assens imidlertid i samråd med statsadvokaturen for Fyn besluttet at anke dommen fra Faaborg med krav om, at landmanden dels idømmes en ubetinget fængselstraf og dels frakendes retten til at have med dyr at gøre.
/ritzau