Kold College og Syddansk Erhvervsskole kærester med hinanden

Bestyrelserne for Kold College og Syddansk Erhvervsskole i Odense besluttede torsdag at undersøge muligheden for et tættere samarbejde og en egentlig fusion.

Baggrunden er at fremtiden byder på større krav og færre ressourcer på begge skoler blandt andet som følge af regeringens nedskæringer på landets uddannelser.

En ikke uvæsentlig medvirkende faktor er, at erhvervsskolerne generelt har svært ved at tiltrække elever, som i stigende grad søger ind på gymnasiet.

De to skolers bestyrelser mener, at de kan forbedre deres samlede økonomi og få større gennemslagskraft overfor de unge ved at blive en større enhed.

Det betyder mindre administrative omkostninger og at specialfunktioner kan udnyttes bedre.

Samtidig forventer skolerne, at de står overfor større kvalitetskrav.

Det kræver for eksempel store investeringer i teknisk udstyr, pædagogisk udvikling og tilpasning af fysiske rammer.

Analysearbejde igang med det samme

Arbejdet med at analysere mulighederne vil stå på de kommende måneder og hvis det viser sig, at der er basis for tættere samarbejde og en egentlig fusion ventes beslutningen at kunne tages efter sommer med virkning fra 1. januar 2017.

Bestyrelserne for Kold College og Syddansk Erhvervsskole har allerede besluttet, at selvom de måtte fusionere, vil de bevare deres nuværende navne og identiteter.