Kolonihavefolket er nogle miljøsvin

Mange kolonihavelejere er nogle miljøsvin, der uden tilladelse udleder spildevand, nedgraver affald og udleder brændstof og olie direkte i jorden. Odense Kommune overvejer nu at kloakere udvalgte kolonihaver for at skåne grundvandet.

-

Mange kolonihavelejere er nogle miljøsvin, der uden tilladelse udleder spildevand, nedgraver affald og udleder brændstof og olie direkte i jorden. Odense Kommune overvejer nu at kloakere udvalgte kolonihaver for at skåne grundvandet.


Det er Odense Vandselskab, der har bedt Odense Kommune om at få undersøgt miljøforholdene i byens kolonihaver. Vandselskaber frygter, at grundvandet under kolonihaverne skal tage skade af haveejernes udledning.


To kolonihaver undersøgt
Odense Kommune har derfor foretaget stikprøver af miljøforholdene i to udvalgte kolonihaver i Odense.


Og i følge COWI, som har stået for undersøgelsen, bryder haveejerne ofte miljøreglerne. COWI har konstateret at lejerne i Roerskov og Svenstrupengen selvbestaltet udleder husholdningsspildevand, nedgraver affald fra latriner og kemiske toiletter og bortskaffer overfaldevand ved gravning af drænbrønde.


Vil kloakere tre områder
På baggrund af rapporten fra COWI skal politikerne i Odense Kommune nu tage stilling til, hvordan miljøproblemerne i byen næsten 4000 kolonihaver kan løses.


I kolonihaverne Enghaven, Roerskov og Rosenbækken har kommunens miljøkontor vurderet at der er behov for at skride ind, da udledningerne fra lejerne kan true grundvandet. Derudover ligger Lilletofte i Dalum også ovenpå vitale grundvandsinteresser.


Odense Kommune har vurderet at det vil være billigere for kommunen at kloakere de berørte kolonihaver end at købe grundene tilbage fra de nuværende lejere.


Lejeforhøjelser
Derfor skal politikerne tage stilling til om alle husene skal have etableret kloakering eller områderne kan nøjes med kloakering af fælleshusene.


Hvis politikerne beslutter at alle grunde skal kloakeres kan lejerne af haverne se frem til klækkelige huslejeforhøjelser.


Sagen bliver behandlet i Miljø- og Teknikudvalget i næste uge.