I det fynske folks tjeneste

Kommunale plejefamilier slipper for uanmeldte tilsyn

De fynske kommuner kan ikke dokumentere ét eneste uanmeldt tilsyn hos deres plejefamilier i mere end tre år.

00:39

Siden den 1. januar 2014 og frem til i dag er der ingen sagsbehandlere rundt omkring i de ti fynske kommuner, der uanmeldt har banket på døren hos deres plejefamilier for at se, hvordan de udsatte børn har det.

Siden den 1. januar 2014 og frem til i dag er der ingen sagsbehandlere rundt omkring i de fynske kommuner, der uanmeldt har banket på døren hos deres plejefamilier for at se, hvordan de udsatte børn har det.

Læs også Minister: Kommuner skal ikke længere godkende plejefamilier

Det viser en rundspørge, som TV 2/FYN har lavet.

Da den nye lov om tilsyn blev indført i 2014, blev kommunerne nemlig - modsat Socialtilsynet - undtaget for at lave uanmeldte besøg hos plejefamilierne.

Ingen fynske kommuner har lavet uanmeldte tilsyn

TV 2/FYN har bedt om aktindsigt i uanmeldte besøg hos plejefamilierne i Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Middelfart, Nyborg, Odense, Kerteminde og Svendborg.

Vi kigger på familiens dynamik og struktur. De forhold får vi belyst på en anden måde ved at banke på døren uanmeldt.

Peter Bjerregaard, tilsynschef i Socialtilsyn Syd.

Seks kommuner oplyser, at de ikke har ført uanmeldt tilsyn. 

Kerteminde Kommune fortæller, at de ikke fører uanmeldte tilsyn, men at deres plejefamiliekonsulent for perioden den 1. januar 2014 til den 1. januar 2017 er gået på pension, og at de derfor ikke kan afvise, at det er sket.

Odense Kommune oplyser, at uanmeldte tilsyn ikke registreres særskilt. Derfor kan kommunen ikke svare klart på, om der har været foretaget uanmeldte tilsyn.

TV 2/FYN har ad flere omgange bedt Odense Kommune dokumentere bare ét uanmeldt tilsyn. Det har ikke været muligt. 

ANTAL PLEJEFAMILIER

  • I Danmark er der 7.321 godkendte plejefamilier. 
  • Af dem er 1.372 godkendt af kommunerne.
  • De 1.372 familier er undtaget for uanmeldt tilsyn.  
Kilde: Ankestyrelsen, november 2016

Kommuner er ikke lovmæssigt forpligtet til at føre uanmeldte tilsyn 

Uanset om familierne er godkendt af Socialtilsynet eller kommunen, er minimumskravet, at der afholdes to årlige børnesamtaler med de anbragte børn samt en opfølgning på barnets handleplan.

Socialtilsynet fører desuden driftsorienteret tilsyn med deres plejefamilier for at sikre, at de har den fornødne kvalitet. Tilsynet skal foretages mindst en gang årligt, ligesom det skal tilrettelægges med både anmeldte og uanmeldte besøg.

Kommunerne derimod er ikke forpligtet til at lave uanmeldte besøg hos plejefamilierne.

Socialtilsyn: Vi bruger det, når det giver mening.

Socialtilsyn Syd fortæller, at de ved udgangen af 2016 havde ansvaret for 1.423 generelt godkendte plejefamilier.

Læs også Flere kommuner imod minister: Vil selv kunne godkende plejefamilier

De pågældende plejefamilier fik 1.796 gange i løbet af sidste år besøg af tilsynsmedarbejdere fra Socialtilsyn Syd - og 125 af de gange, tilsynsmedarbejderne kom besøg, skete det uanmeldt.

Siden den 1. januar 2014 har tilsynet foretaget 353 uanmeldte besøg hos deres plejefamilier, og Socialtilsyn Syd fortæller til TV 2/FYN, at indsatsen bliver styrket i 2017.

Det giver nemlig mening engang imellem at banke på uden at have ringet i forvejen. Det siger tilsynchef Peter Bjerregaard til TV 2/FYN. 

- Hvis vi ønsker at følge op på et interessepunkt fra vores side, eller hvis vi ved, at plejeforældrene har lavet om i hjemmet, så kan vi jo komme forbi og se, hvordan det fungerer for børnene.

- Vi kigger på familiens dynamik og struktur. De forhold får vi belyst på en anden måde ved at banke på døren uanmeldt, siger Peter Bjerregaard.   

Nogle kommuner har tidligere foretaget uanmeldte besøg

Der er ikke mange opgørelser over kommunernes tilsynsindsats forud for Barnets Reform, der er en række lovændringer, der trådte i kraft i 2011 og har til formål blandt andet at sikre udsatte børns rettigheder samt at sikre mere kvalitet både i sagsbehandlingen og i indsatsen.

Tilbage i 2009 forsøgte Ankestyrelsen at kortlægge de uanmeldte besøg i kommunerne. 36 kommuner svarede, og ud af dem lavede 21 kommuner uanmeldte tilsyn hos deres plejefamilier.

KL-udvalgsformand vil ikke stille op til interview

TV 2 /FYN har forsøgt at få en kommentar til de manglende uanmeldte tilsyn fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget under Kommunernes Landsforening, Thomas Adelskov (S), men han har ifølge en pressemedarbejder i KL ikke mulighed for at deltage.

To typer plejefamilier:

Konkret godkendte:
Plejefamilier, netværksplejefamilier og aflastningsfamilier, som er godkendt af en konkret kommune. Det er den godkendende kommune, som fører tilsyn med en konkret godkendt plejefamilie.

Generelt godkendte:
Plejefamilier og aflastningsfamilier, som er godkendt af Socialtilsynet. Tilsynet med generelt godkendte plejefamilier varetages af Socialtilsynet.