I det fynske folks tjeneste

Kommunalt ansatte er mindre syge

For andet år i træk er sygefraværet i kommunerne faldet.

Kerteminde Kommune er god til at nedbringe sygefraværet

I løbet af to år har hver medarbejder i kommunerne reduceret
sit sygefravær med i gennemsnit en halv dag, skriver Ritzau.

I 2009 havde kommunalt ansatte hver 13,1 sygedage i gennemsnit
i løbet af året, og til sammenligning var sygefraværet i 2007
oppe på 13,6 sygedage.

Det er andet år i træk, sygefraværet falder, oplyser
Kommunernes Landsforening på baggrund af en frisk opgørelse
fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD).

Fra 2008 til 2009 faldt antallet af sygedage fra 13,3 til 13,1
sygedag i gennemsnit. Ikke alene er det faldende sygefravær
positivt set ud fra et menneskeligt synspunkt. Det er også
positivt for kommunernes økonomi.

Beregninger fra KL viser, at faldet i sygefravær de seneste to år (fra 2007 til 2009) har en værdi af godt 300 millioner kroner.

Alene faldet det seneste år (2008 til 2009) frigør cirka 140 millioner kroner for kommunerne, oplyser KL.

- Det er rigtig positivt - både for medarbejdernes og
økonomiens skyld - at vi for andet år i træk kan konstatere, at
sygefraværet blandt de kommunale medarbejdere er faldet. Det
skyldes blandt andet de mange gode initiativer for at nedbringe
sygefraværet, som kommunerne har iværksat, siger Sine Sunesen,
direktør for KL's lønafdeling.

Kerteminde fokuserer på sygefravær

Kerteminde Kommune er én af de kommuner, som har fokuseret på
at nedbringe sygefraværet. Kommunen har fokus på en tidlig
indsats, så det forebygges, at medarbejderen mister tilknytning
til arbejdsmarkedet.

Derudover har kommunen fokus på, at der er en tæt dialog
mellem den sygemeldte og lederen. Lederen skal eksempelvis
senest efter 10 sammenhængende sygedage eller 10 dages
sygefravær inden for tre måneder afholde sygesamtale med
medarbejderen.

Se fraværsstatistik