Kommune afviser protester over ny centerplan

Efter flere års tovtrækkeri er Odense Kommune nu klar til at vedtage en centerplan for et omstridt område mellem Bilka og Rosengårdcentret. Kommunen afviser protester fra de handlende i Odense og Sydfyn over det nye center.

-

Efter flere års tovtrækkeri er Odense Kommune nu klar til at vedtage en centerplan for et omstridt område mellem Bilka og Rosengårdcentret. Kommunen afviser protester fra de handlende i Odense og Sydfyn over det nye center.


Planerne om at etablere et center mellem Rosengårdcentret og Bilka har rumsteret i årevis. Den første lokalplan for området mellem Stærmosegårdsvej, Ørbækvej og Gørtlervej måtte trækkes tilbage, da  Folketinget vedtog en lov om detailhandel, der umuliggjorde detailhandel i det omfang planen opererede med.


Ingen butikker
Nu har et nyt lokalplanforslag været til høring i to områder, og er klar til endelig vedtagelse. Planen betyder, at Skanska der ejer grunden, kan opføre et hus på 7000 etagekvadratmeter. Men i modsætning til den første plan, så udelukker den nye lokalplan, at centerområdet kan bruges til butikker og detailhandel.


Til gengæld giver det nye forslag mulighed for etablering af kontorer, restaurationer, udstillingslokaler og mødelokaler. Men selvom der ikke kommer nye butikker i området, så mener både Odense Cityforening, Magasin og Sydfyns Centrum, at det nye center vil skade handlen i deres områder.


Klar til vedtagelse
Odense Cityforening og Magasin mener, at et center med udstillinger og mødelokaler vil svække handels- og butiklivet i centrum, og de protesterer kraftigt mod lokalplanen.


Men Odense Kommune mener ikke, at de planlagte aktiviteter vil få indvirkning på bymidten og detailhandlen og afviser de tre kritiske indsigelser.


Miljø- og Teknikudvalget behandler den nye plan tirsdag, hvorefter lokalplanen kun mangler byrådets godkendelse for at kunne træde i kraft.