I det fynske folks tjeneste

Kommune vil bruge forurenet jord ovenpå drikkevand

Odense Kommune har planer om at anvende jord forurenet med blandt andet tungmetaller og tjærestoffer i et område med drikkevandsressourcer. Kommunen vil bruge den forurenede jord til en støjvold omkring et  boligområde.

-

Odense Kommune har planer om at anvende jord forurenet med blandt andet tungmetaller og tjærestoffer i et område med drikkevandsressourcer. Kommunen vil bruge den forurenede jord til en støjvold omkring et  boligområde.

Kommunen har ansøgt Fyns Amt om tilladelse til at genanvende det lettere forurenede jord til etablering af en støjvold på Herluf Trolles Vej i det sydøstlige Odense. Jordvolden skal afskærme et nyt boligområder mod støj fra Nyborgvej og jernbanen. I området er der blandt andet et plejecenter.

De 35.000 tons jord stammer blandt andet fra Odense Havn.

Fyns Amts undersøgelser viser, at området indeholder grundvandsressourcer, som kan bruges til drikkevand, og Miljø- og Arealafdelingen i amtet vurderer, at grundvandet skal beskyttes mod tilførsel af forurening.

Jordforureningskontoret vurderer dog, at kommunen kan få en tilladelse til at bruge det forurenede jord under skærpede vilkår.