I det fynske folks tjeneste

Kommunekemi for dyr

Kommunekemi i Nyborg er for dyr. Derfor ryger mere og mere giftigt affald til forbrænding i Tyskland. En lang række amter - heriblandt Fyns amt - er begyndt at sende gamle rester af lak og maling til forbrændingsanlægget Brunsbüttel ved Hamborg.

-

Kommunekemi i Nyborg er for dyr. Derfor ryger mere og mere giftigt affald til forbrænding i Tyskland. En lang række amter - heriblandt Fyns amt - er begyndt at sende gamle rester af lak og maling til forbrændingsanlægget Brunsbüttel ved Hamborg.

Det er firmaet Nicha Miljøteknik i Vissenbjerg, der sørger for eksporten. Firmaet siger til DR Radio Syd, at tyskerne kan gøre det til 70 procent af den pris, som kommunekemi kan gøre det til.

Så siden midten af juli er omkring 750 tons malings- og lakrester sendt sydpå i stedet for til Nyborg.

For eksempel forventer kommunerne i Ribe amt at spare en kvart million kroner om året ved at vælge tysk forbrænding frem for fynsk.