Kommunekemi rydder op efter Dansk Kabel Skrot

-

-

Kommunekemi i Nyborg har i EU-udbud vundet opgaven med at fjerne 900 tons farligt affald fra virksomheden Dansk Kabel Skrot på Lolland.


Dansk Kabel Skrot i Grænge på Lolland har eferladt afald med et højt indhold af bly og affaldet er klassificeret som farligt.


Gik fallit efter forurening
Affaldet har ligget på lager i flere år, og Kommunekemi skal i løbet af efteråret fjerne og behandle det farlige og blyholdige affald. En del af affaldet skal destrueres på virksomheden i Nyborg, mens resten bliver deponeret på Hasselø Nor i et specialdepot.


Dansk Kabel Skrot gik konkurs i 1992 efter omfattende miljøsvineri i begyndelsen af 1990\'erne. Amtet og staten har anlagt en erstatningssag for at få penge tilbage for oprydningen af nabogrunde til Dansk Kabel Skrot, og denne sag er endnu ikke afsluttet.