Kommunen skrotter uddybning af Odense Å

Efter flere års overvejelser er Odense Kommune nu indstillet på at droppe planerne om at udvide sejlrenden i Odense Å ud til Den Fynske Landsby. Udvidelsen vil føre til betydelig skade på vandmiljøet i åen og samtidig blive væsentlig dyrere end hidtil antaget.

-

Efter flere års overvejelser er Odense Kommune nu indstillet på at droppe planerne om at udvide sejlrenden i Odense Å ud til Den Fynske Landsby. Udvidelsen vil føre til betydelig skade på vandmiljøet i åen og samtidig blive væsentlig dyrere end hidtil antaget.

Det er Miljø- og Teknikforvaltningen, der indstiller, at Odense Kommune trækker sin ansøgning til Fyns Amt om en udvidelse af sejlrenden tilbage.

Især Å-farten og Den Fynske Landsby har kæmpet for udvidelsen, der ville have betydet, at odenseanere og turister kunne sejle hele vejen fra bymidten til Den Fynske Landsby.

Skuffelse
\"Vi er meget skuffede. Det er ærgeligt, men nu må vi finde andre måder at promovere den fynske landsby på\", siger Klaus Koch, der er souschef i Odense Bys Museer.

I følge kommunen har nye undersøgelser vist, at projektet vil blive vanskeligt at gennemføre og betydeligt dyrere end oprindeligt antaget.

Stigende udgifter
Fyns Amt har krævet, at der bliver udarbejdet en VVM-redegørelse før udvidelsen kan gennemføres, og udgifterne til denne undersøgelse skal Odense Kommune betale. En VVM-undersøgelse vil koste omkring en halv million kroner. Derudover skal Odense Kommune betale for flytning af et fjernvarmerør, og selve anlægsudgifterne skønnes at stige fra 1,1 til 1,7 mio. kr.

Skade på miljøet
Samtidig har Fyns Amt foretaget en såkaldt \"screening\" af forholdene langs åen, der viser, at en udvidelse af sejlrenden vil påvirke miljøet i alvorlig grad. Undersøgelsen viser:

  • at fiskenes gydepladser vil blive ødelagt under udgravningen
  • at området indeholder store biologiske interesser 
  • at projektet vil stride mod planerne at skabe et sammenhængende naturområde
  • at der vil forsvinde et vigtigt rekreativt og landsskabeligt å-miljø

For Å-farten betyder den nye udvikling, at skibene fortsat vil have endestation ved Erik Bøghs sti.

\"Min kommentar er blot: Nå!. Nu gider jeg ikke bruge mere tid på denne sag. Men jeg synes det er ufatteligt synd for byen, at vi aldrig får kædet byens museer sammen ad vandvejen. Men det betyder ikke noget for min forretning\", siger Knud Larsen fra Odense Å-fart.

Miljø- og Teknikudvalget skal behandle sagen på sit møde tirsdag, men det forventes at politikerne vil følge forvaltningens indstilling.