I det fynske folks tjeneste

Kommuner ansætter ufaglærte i stedet for elever

De fynske kommuner lever ikke op til deres forpligtelser når det handler om at ansætte social- og sundhedselever i kommunen. De vælger i stedet at ansætte ufaglærte og ældre medarbejdere. 

Der er mange tomme stole på social- og sundhedsuddannelsen

For kommunerne er der den klare fordel, at det er billigere. Social- og sundhedseleverne skal have løn under blandt andet skoleophold, mens de ufaglærte medarbejdere kun skal betales for den tid de arbejder. Det giver større fleksibilitet for kommunerne.

Men hos fagforeningen FOA er man bekymret.

- De ufaglærte har jo slet ikke den faglige viden, som vores elever har med i bagagen. Vores social- og sundhedshjælpere har en uddannelse, der rækker over 14 måneder, så de er kompetente til at passe de ældre, siger Hanne Knudsen, der er næstformand for social- og sundhedssektoren i Odense.

Lever ikke op til aftale

En optælling over optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen i de fynske kommuner viser. at det kun er få kommuner, der lever op til den såkaldte dimensionering på uddannelsen. Dimensioneringsaftalen er den aftale, der indgået med kommunerne om hvor mange elever der skal optages.

I Haarby Kommune mangler man at ansætte 63 procent elever i forhold til aftalen. I Langeskov er det 60 procent, mens Bogense Kommune mangler 50 procent. Munkebo og Ørbæk Kommune mangler henholdsvis 44 og 45 procent flere elever for at opfylde aftalen.