I det fynske folks tjeneste

Kommuner mod hårdt indgreb over for svinefarme

De fynske kommuner er imod en opstramning af reglerne for udvidelse af svinefarme på Fyn, der tager mest muligt hensyn til natur og miljø.

-


Kun få kommuner støtter de mest vidtgående stramninger over for svinefarmerne

De fynske kommuner er imod en opstramning af reglerne for udvidelse af svinefarme på Fyn, der tager mest muligt hensyn til natur og miljø.

Fyns Amt har sendt to forslag til nye regler i høring hos organisationer og fynske kommuner. Kun otte fynske kommuner har svaret Fyns Amt og heraf støtter kun to kommuner de mest vidtgående regler.

Tranekær, Egebjerg, Ullerslev og Assens anbefaler alle forslag 1, der er det mindst vidtgående forslag. Forslag 2, der tager mere hensyn til miljø og natur, når svinefarmene ønsker udvidelser, bliver kun støttet af Tommerup og Årslev Kommuner. Ejby Kommune har ikke taget stilling, og resten af de fynske kommuner har slet ikke sendt noget høringssvar til Fyns Amt.

Danmarks Naturfredningsforening og andre miljøforeninger støtter alle det mest vidtgående forslag, men naturforeningerne mener generelt, at begge forslag tager for lidt hensyn til miljø, natur og dyreliv.

De fynske landboforeninger raser til gengæld over begge forslag. I høringssvaret beskylder organisationen Fyns Amt for at spille hasard med landbrugets fremtid på Fyn.

Trafik- og miljøudvalget i Fyns Amt skal behandle høringssvarene på torsdag.