Kommuner tæller henvendelser

Samtlige landets kommuner tæller i ugerne 43 - 45 henvendelser fra borgere og virksomheder til kommunerne i håb om at kunne spare.

Tællingerne skal give et overblik over hvad folk henvender sig om, og hvordan kommunikationen forløber.

Meningen er at få flyttet kommunikationen fra dyre, tidskrævende kanaler som brevpost og personlige henvendelser over til digitale løsninger via kommunernes hjemmesider.

Odense Kommune brugte for eksempel to millioner kroner mindre på porto i 2013 i forhold til 2012.

Tæller man sparet lønudgift til at printe, kuvertere, scanne og journalisere papirbrevene med løber besparelsen op i fire til fem millioner kroner, vurderer chefkonsulent Birgitte Hjelm Paulsen.

- De penge kan vi istedet flytte fra administrationen til for eksempel børnehaver og hjemmepleje, siger hun.

Tællingerne gør det desuden muligt at sammenligne kommunernes kommunikation med borgerne.

Det betyder, at de kan lære af hinanden.

- Vi håber borgerne har forståelse for, at vi i de tre uger bruger tid på at registrere, også selvom det betyder lidt længere ventetid på telefonerne, siger Birgitte Hjelm Paulsen.