Kommunerne frygter erstatningskrav fra landmænd

I forbindelse med kommunalreformen er den såkaldte husdyrlov trådt i kraft.

Den skulle lette de nye kommuners opgave med at godkende landmænds ansøgninger om udvidelse af bedriften. En opgave som de har overtaget fra de nedlagte amter. 

Ifølge den nye lov skal de nye miljøgodkendelser gælde i otte år.

Men allerede om to år kommer der nye og skrappere miljøkrav fra EU. Regler, som kommunerne af gode grunde ikke kender i detaljer, men som de alligevel skal administrere efter.

Kommunerne frygter derfor en stribe erstatningskrav fra danske landmænd, som om to år risikerer at stå med en kommunal miljøgodkendelse, der reelt ikke er noget værd, fordi den ikke kan leve op til de skrappere krav.