I det fynske folks tjeneste

Kompan flytter produktion til Tjekkiet

I løbet af 2006 flytter Kompan A/S al produktion fra Ringe til Tjekkiet, hvor en del af koncernens produktion allerede finder sted. Udflytningen betyder nedlæggelse af 94 stillinger i Ringe og vil være afsluttet 1. januar 2007

Slut med produktion af legeredskaber i Ringe

Hovedkontoret bliver i Ringe

De 94 jobs fordeler sig på 68 i produktionen og 26 funktionærstillinger

Hovedkontoret i Ringe skal fremover fungere som koncernens videncenter inden for udvikling, finans, strategi, opkøb og salg/marketing. Med udgangen af 2006 vil der være ca. 80 ansatte i Ringe.

I takt med den forventede vækst vil antallet af hovedsagelig højtuddannede specialister blive forøget, skriver Kompan i en pressemeddelelse.

I Brno vil der med udgangen af 2006 være 125 medarbejdere, og i salgsselskaberne vil der være ansat ca. 250 medarbejdere.

Kompan A/S har i den sidste måned forhandlet med medarbejderrepræsentanterne, og der er i samarbejde tilrettelagt et program, der skal bidrage til, at så mange medarbejdere som muligt hurtigst muligt får et nyt job efter deres fratræden. 

Sigte på fremtiden

Kompan A/S melder ud om udflytningen allerede nu for at give ro til planlægningen og give medarbejderne tid til at vænne sig den ændrede situation.

Udflytningen er afgørende for, at Kompan er rustet til fremtidens globaliserede marked. 

Kompan A/S vil være en af de globale ledere, hedder det i pressemeddelelsen.