Kompan fyrer 38

Kompan A/S vil styrke sin globale konkurrenceevne, og det betyder, at virksomheden ændrer sin ledelsesstruktur, ligesom resten af organisationen skal slankes, det koster 20 funktionærer jobbet.

-

Kompan A/S vil styrke sin globale konkurrenceevne, og det betyder, at virksomheden ændrer sin ledelsesstruktur, ligesom resten af organisationen skal slankes. Det koster 20 funktionærer jobbet.
Kompan skiller sig også af med 18 timelønnede medarbejdere, men da de er ansat i sæsonbetingede funktioner, regner virksomheden med, at medarbejderstyrken bliver forøget igen i foråret 2004.

\"Vi ønsker at være i en position, hvor vi er godt gearet til fremtiden\", siger administrerende direktør Carl Henrik Jeppesen.

Lavere faste omkostninger
Ændringerne er en del af en ny strategiplan, der skal skabe fremgang både på det europæiske og det amerikanske marked.
Den nye strategi vil nedbringe virksomhedens faste omkostninger med 60 millioner kroner om året.

De lavere omkostninger slår dog først igennem i regnskaberne fra næste år.
Udgifter til fratrædelsesgodtgørelser og andre udgifter i forbindelse med omstillingen betyder nemlig, at forventningerne til dette års regnskab er ændret fra et forventet overskud på 25 millioner kroner til et  underskud på 22 millioner kroner.