Kompensation og bedre information til pendlere på Svendborgbanen

Pendlerne på Svendborgbanen skal ikke forvente, at togdriften vil fungere optimalt før engang i december. Derfor er DSB i gang med at undersøge, hvilken kompensation man kan give pendlerne, der har været dybt utilfredse med togdriften.

-

Pendlerne på Svendborgbanen skal ikke forvente, at togdriften vil fungere optimalt før engang i december. Derfor er DSB i gang med at undersøge, hvilken kompensation man kan give pendlerne, der har været dybt utilfredse med togdriften.

\"Vi vil snarest muligt melde ud om starttidspunktet for den totale køreplan med alle bytogene og hvilken kompensation, brugerne af Svendborgbanen skal have\", siger koncerndirektør i DSB, Johannes Pedersen til bladet \"DSB i dag\".


Pendlerne må se langt efter togene på Svendborgbanen indtil december

Utilfredse pendlere
DSB og Banestyrelsen mødtes i sidste uge med en pendler-repræsentant og politikere fra de berørte kommuner. På mødet blev det klart for DSB og Banestyrelsen hvor utilfredse, pendlerne er med togdriften. Alt for mange aflysninger, forsinkelser og for dårlig information, var hovedbudskabet fra pendlerne.

\"Svendborgbanen har maksimal fokus. Både i forhold til passagererne og i forhold til DSBs egne folk, som også bliver yderligere belastet af den problematiske situation. Nu vil vi gå hjem og se, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Blandt andet ved at sikre, at informationen ud til kunderne fungerer optimalt\", siger DSBs driftschef Ivan Laustsen til \"DSB i dag\".

Samtidig overvejer DSBs chefer altså nu, hvordan de vil give kompensation til pendlerne.