Kompensation til ekstra tiltag: Ny aftale giver millioner til fynske uddannelser

En ny aftale giver milliontilskud til kompenserende tiltag for afgangsstuderende på videregående uddannelser med meget praktisk undervisning.

Et bredt flertal i Folketinget har med en ny aftale sikret økonomi til, at det bliver muligt for uddannelsesinstitutionerne at lave kompenserende tiltag til de afgangselever, der siden marts sidste år har været ramt af nedlukning som følge af coronaviruspandemien.

Aftalen giver i alt 100 millioner kroner til en række forskellige uddannelsesinstitutioner.

quote Det er da glædeligt. Og det falder på et tørt sted

Hele Poulsen, rektor, Marstal Navigationsskole

For store dele af Danmark har i perioder været helt eller delvist lukket ned i snart et år, og det kan få store konsekvenser for ikke bare den enkelte studerende, men kan i sidste ende også ramme samfundet, hvis ikke dimittender fra de videregående uddannelser kommer ud på arbejdsmarkedet med et tilstrækkeligt højt fagligt niveau.

Derfor har et bredt flertal lavet en aftale, der giver økonomi til supplerende tiltag til de afgangsstuderende, der i høj grad har fået udskudt eller aflyst de praksisrettede dele af undervisningen, som det i særlig høj grad er svært at omlægge til digital undervisning. Det kan for eksempel handle om en sygeplejerskestuderendes færdighedstræning i at tage blodprøver og give hjertemassage.

Så mange penge får de fynske uddannelsesinstitutioner

Glæde i Marstal

Aftalen sender i alt 12,5 millioner kroner til de fynske uddannelsesinstitutioner. En af dem er Marstal Navigationsskole, der får 200.000 kroner.

- Det er da glædeligt. Og det falder på et tørt sted, siger søfartsskolens rektor, Helle Poulsen.

Hun fortæller, at søfartsuddannelserne fornylig har lavet et samlet opråb til regeringen i håb om snart at få de studerende tilbage på skolen, netop fordi de har praksiselementerne i uddannelserne, som aftalen handler om.

- Det er ting, som vi ikke kan lære dem online. Vi kan ikke lære dem simulatorsejlads online. Især på HF Søfart, hvor de har værkstedsundervisning og praktisk sejlads på havnen, er vi håbløst bagud, uanset hvad vi gør. Vi prøver at fylde teori på, men alle didaktiske overvejelser falder jo til jorden, fordi vi ikke kan prøve teorien af i praksis. Så det er dejligt, der bliver lyttet til vores behov, siger Helle Poulsen.

Bruges på mere undervisning

Rektoren forklarer, at de ekstra penge blandt andet kommer til at gå til ekstra undervisning i de fag, hvor de studerende føler størst behov efter den lange periode med hjemmeundervisning.

- Når vi får lov at lukke folk ind, bliver det stadig med restriktioner. Så personalet skal køre dobbelt eller tredobbelte hold, hvilket koster flere ressourcer. Og så kommer til at have ekstra timer med repetition af det, som eleverne synes har været svært fra online-undervisningen, siger Helle Poulsen.

Hun er fortrøstningsfuld i forhold til at nå at samle op på undervisningen og de praktiske ting, som afgangseleverne på Marstal Navigationsskole har måtte udskyde.

- Jeg har de bedste forhåbninger om, at vi kan nå at rette det op – hvis vi snart får lov at åbne dørene for de studerende igen, siger rektoren.

Fakta om aftalen