Konflikten er gået i hårdknude

Arbejdsnedlæggelsen i Odense Kommunes Park- og Vejafdeling er tilsyneladende gået i hårdknude. Heller ikke onsdag kom der gang i forhandlingerne, og torsdag ryger konflikten i arbejdsretten.

-

Arbejdsnedlæggelsen i Odense Kommunes Park- og Vejafdeling er tilsyneladende gået i hårdknude. Heller ikke onsdag kom der gang i forhandlingerne, og torsdag ryger konflikten i arbejdsretten.

Inten tyder på at arbejdskonflikten i Park- og vejafdelingen er på vej mod en løsning. Tværtimod så nægter parterne at forhandle. Ledelsen i afdelingen vil ikke forhandle så længe medarbejderne strejker, og medarbejderne vil ikke arbejde, så længe der ikke bliver forhandlet.

Imens vokser generne af konflikten for borgerne i Odense. Parkerne i byen flyder med skrald efter 1. maj arrangementerne tirsdag.

Og i gågaderne kæmper de forretningsdrivende med kost og fejebakke for at holde gader og stræder bare nogenlunde rene. Men skraldespande og containere bliver stadig ikke tømt.

Fire hovedkrav
De 250 strejkende medarbejdere fremlagde onsdag tre krav til deres arbejdsgiver for at stoppe konflikten.

  • Væsentlige beslutninger skal til debat
  • Omrokering eller reduktion i antallet af driftsledere
  • Ledelsen skal erkende fejldispositioner
  • Bedre psykisk arbejdsmiljø

Men som nævnt, så nægter ledelsen i Park- og Vejafdelingen overhovedet at forhandle før medarbejderne har genoptaget arbejdet.

Så nu må forretningerne og borgerne i Odense sætte deres lid til, at en afgørelse i Arbejdsretten torsdag kan sætte en stopper for arbejdsnedlæggelsen.