I det fynske folks tjeneste

Kongens Have fredes

Naturklagenævnet har besluttet, at Kongens Have skal fredes som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening. Nævnet mener, at Kongens Have rummer så store rekreative værdier, at en fredning er berettiget. Dermed ligger de store planer om udvidelse af Odense Teater i ruiner.

-

Naturklagenævnet har besluttet, at Kongens Have skal fredes som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening. Nævnet mener, at Kongens Have rummer så store rekreative værdier, at en fredning er berettiget. Dermed ligger de store planer om udvidelse af Odense Teater i ruiner.

\"Det er en ulykke for det fynske kulturliv\", siger Carsten Abild(V), der er formand for Fyns Amts Undervisnings- og Kulturudvalg.


Naturklagenævnet besigtede Kongens Have i mandags

Kulturhistorisk værdi
Naturklagenævnet har vurderet forholdene på stedet, og mener i modsætning til Fredningsnævnet for Fyns Amt, at haven har en kulturhistorisk værdi af national betydning. Nævnet vurderer, at den planlagte udvidelse af Odense Teater vil medføre et væsentligt indgreb i forhold til haven og skæmme oplevelsen af det fine barokslot fra 1723.

Naturklagenævnet har samlet vurderet, at Teatrets planer om en tilbygning vejer mindre i forhold til værdien af at bevare Kongens Have i sin nuværende form.

\"Det er et chok for alle os, der har ment at denne udvidelse var vigtig for Odense, Fyn og Odense Teater. Nu må vi starte helt forfra med at finde ud af hvordan vi vil bruge de 30 mio. kr. vi havde afsat til projektet\", siger Carsten Abild.

I alt var afsat 120 mio. kr. til den ambitiøse teaterudvidelse, der blandt betød at teatret scener og skuespillerskolen skulle lægges sammen i Kongens Have.

I Danmarks Naturfredningsforening er der stor glæde over afgørelsen.

\"Sagen handler ikke bare om Odense, men om noget mere landspolitisk - nemlig om beskyttelsen af vores byparker. Naturklagenævnet er jo en slags naturens højesteret, og derfor håber vi nu, at denne afgørelse vil være med til at danne grundlag for, at vi kan bevare vores mange smukke parkområder, siger Poul Henrik Harritz, der er præsident i Danmarks
Naturfredningsforening.


De ambitiøse teaterplaner ligger i ruiner

Varig fredning
Afgørelsen betyder, at Kongens Have fredes, så der bliver en varig beskyttelse af haven og den kulturhistoriske sammenhæng med slottet.

Syv medlemmer af nævnet stemte for fredningen, mens et medlem stemte imod.