Konservativ kapitulation

De konservative har sagt undskyld til de øvrige partier bag budgetforliget i Fyns Amt. Viceamtsborgmester Jan Boye påtog sig det fulde ansvar for det politiske stormvejr i den borgerlige lejr. Byggeudvalget bliver nedlagt og Pernille Weiss-Pedersen frataget formandsposten.

Pernille Weiss-Pedersen fjernet som byggeformand

De konservative har sagt undskyld til de øvrige partier bag budgetforliget i Fyns Amt. Viceamtsborgmester Jan Boye påtog sig det fulde ansvar for det politiske stormvejr i den borgerlige lejr. Byggeudvalget bliver nedlagt og Pernille Weiss-Pedersen frataget formandsposten.

Efter en måneds ferie kom den konservative gruppeleder i går tilbage til amtsgården. Og efter møder med sin egen gruppe, amtsborgmesteren og forligspartiernes gruppeledere erkendte Jan Boye, at de konservative har klokket i det.

Jan Boye sagde undskyld til forligspartierne, og forsikrede partierne bag næste års budgetforlig om, at sygehusbyggeriet i Svendborg ikke bliver dyrere end de budgetterede 250 millioner kroner. Samtidig støttede Jan Boye de andre partiers krav om at byggeudvalget for ombygningen bliver nedlagt. Det betyder samtidig, at Pernille Weiss-Pedersen mister sin post som formand for udvalget.

De andre partier hilser den konservative undskyldning velkommen. Men selvom de konservative nu har påtaget sig det fulde ansvar for de forskellige udmeldinger, så vil sagen formentlig præge samarbejdet mellem de borgerlige partier i amtet i lang tid endnu.