Kontrol afslører masser af piratfiskeri

Fiskerikontrol har afsløret tre gange så mange ulovlige redskaber langs de fynske kyster som sidste år.

Den øgede kontrol af ulovlige redskaber til fiskeri langs kysterne blev sat i værk i slutningen af 2014 af fødevareminister Dan Jørgensen.

Og resultaterne fra efteråret og i foråret viser, at indsatsen har båret frugt. På landsplan er der afslåret mere end dobbelt så mange lovbrud som før, og langs de fynske kyster er afsløringen af ulovlige redskaber næsten tre gange så stort i forhold til samme periode sidste år.

- Jeg ved, at øget kontrol ligger lystfiskere meget på hjertet. Jeg er derfor utrolig glad for, at den fordoblede kontrolindsats har virket, siger fødevareminister Dan Jørgensen(S) til magasinet Sportsfiskeren.

Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op om den øgede kontrol, og glæder sig over at kontrollen giver resultater.

- Resultaterne viser jo med al tydelighed, at når man øger kontrollen, så får man også afdækket for det helt uacceptable omfang af det ulovlige fiskeri. Det understreger behovet for en mere permanent forøgelse af kontrollen, siger formanden for Sportsfiskerforbundet, Verner W. Hansen.

Sportsfiskerne mener, at resultaterne af kontrollen viser, at der er behov for endnu mere kontrol og strengere straffe.

- Vi må konstatere, at de nuværende strafmuligheder ikke er afskrækkende nok. Derfor foreslår vi, at der foruden en øget kontrolindsats også skal være meget skrappere sanktioner for de grove bevidste tilfælde af piratfiskeri samt mulighed for at beslaglægge piratfiskernes både og bile«, siger Verner W. Hansen.