Kort proces: Dagpengeaftale er på plads

Tre dage efter kommissionsrapport er de tre største partier enige om et nyt dagpengesystem.

Der skulle kun gå tre dage fra Dagpengekommissionens rapport blev offentliggjort mandag, til en aftale om et nyt forsikringssystem for de ledige var forhandlet på plads.

Forhandlerne siger, at der er enighed om et fremtidigt dagpengesystem mellem Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.

Aftalen indebærer blandt andet, at det maksimale antal karensdage, hvor de ledige ikke modtager dagpenge, bliver mindre end de otte om året, som Dagpengekommissionen lagde op til.

I stedet bliver det de tre dage om året, som fagbevægelsens kommissionsmedlemmer anbefalede i en mindretalsudtalelse.

Desuden bliver det nye dagpengesystem 300 millioner kroner dyrere end det nuværende.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) glæder sig over aftalen.

- Det glæder mig, at vi har kunnet indgå en bred aftale om et meget omdiskuteret emne.

- Aftalen sikrer, at det bliver mere attraktivt at tage et arbejde, og dermed har vi fået sat et vigtigt flueben og skabt ro om dagpengesystemet, siger Claus Hjort Frederiksen i en pressemeddelelse.

Karensdage er en væsentlig del af finansieringen af den systemomlægning, som kommissionen foreslår, og en sænkning af antallet kræver derfor, at der findes penge andre steder.

En del af disse skal hentes ved at sænke dimittendsatsen til et lavere niveau, end de 78 procent af den maksimale dagpengesats, som kommissionen har anbefalet. Parterne er enige om 71,5 procent i aftalen. Dog skelnes der mellem forsørgere og ikke-forsørgere.

Dimittendsatsen i det nuværende system svarer til 82 procent af den maksimale sats.

Aftalen betyder samtidig, at der skal tilføres penge til dagpengesystemet fra andre områder. Det var ikke det udgangspunkt, som Dagpengekommissionen oprindeligt var blevet bedt om at opfylde.

Ifølge beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) er der ro om dagpengesystemet nu.

- Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har i dag indgået et bredt forlig om dagpenge, som sikrer ro og stabilitet på området.

- For regeringen har det været afgørende at fastholde en toårig dagpengeperiode, og at incitamentet til at arbejde i løbet af perioden bliver styrket.

- Det sikrer vi med muligheden for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret, siger han.