Kortere rejsetid over Vestfyn

Vejdirektoratet har optimeret to linjeføringer for den kommende jernbane over Vestfyn.

Vejdirektoratet fortæller i en pressemeddelelse, at placeringen af den kommende jernbane over Vestfyn er optimeret, så den i højere grad tager hensyn til de problemstillinger, der er på strækningen.

Vejdirektoratet har justeret de oprindelige forslag til linjeføringer, og de bliver nu undersøgt nærmere i VVM-undersøgelsen.

- Vi har arbejdet intenst på at forbedre de to linjeføringer fra forundersøgelsen, så banen kommer til at genere mindst muligt, men samtidig lever op til forudsætningerne i Timemodellen, som den kommende baneforbindelse jo bliver en vigtig del af, siger projektleder Leif Hald Pedersen fra Vejdirektoratet.

Kortere rejsetid - kortere bane

Den kommende bane over Vestfyn skal give en rejsetidsbesparelse for tog på over seks og forkorte banen med cirka fire km.

Den skal etableres som en højhastighedsbane til 250 km/t. Samtidig skal banen ligge så tæt på motorvejen som muligt, så der etableres en samlet transportkorridor med henblik på at mindske de miljømæssige gener mest muligt.