Kortere ventelister

Ventelisterne på de de fynske sygehuse skrumper. Siden årsskiftet er antallet af patienter, som har ventet på behandling i mere end to måneder, faldet med 3400. 

Over 3000 færre på venteliste

Ventelisterne på de de fynske sygehuse skrumper. Siden årsskiftet er antallet af patienter, som har ventet på behandling i mere end to måneder, faldet med 3400.

I januar var der 12.500 fynske patienter, som havde ventet i over to måneder. I dag er tallet faldet med 23 procent til 9600.

Det er større bevillinger fra Fyns Amt, der har sat aktiviteten på sygehusene i vejret. Pengene regner amtet så med at få hjem gennem de særlige pulje-midler, som staten stiller til rådighed i 2002.

Formanden for amtets sygehusudvalg Poul Erik Svendsen glæder sig specielt over, at ventelisten især er faldet på nogle af de områder, hvor ventetiden har været meget lang. Det gælder  Det gælder bl.a. øjenafdelingen samt øre-, næse- og halsafdelingen.