Kortere ventetid til scanning

Den ledige kapacitet på MR-scanneren ved Rygforskningscentret i Ringe, skal nu udnyttes. Fyns Amt har bevilget 1,1 million kr. til ekstra personale, så MR-scannerens ledige kapacitet kan anvendes til gavn for flere fynboer.

MR-scanneren i Ringe udnyttes bedre

Den ledige kapacitet på MR-scanneren ved Rygforskningscentret i Ringe, skal nu udnyttes bedre. Fyns Amt har bevilget 1,1 million kr. til ekstra personale, så MR-scannerens ledige kapacitet kan anvendes til gavn for flere fynboer.

MR-scanneren på Rygforskningscentret i Ringe er en donation fra Industriens Arbejdsskadeforsikring. I dag bliver scanneren fortrinsvis brugt til forskning i forskellige ryglidelser. Men scanneren udnyttes ikke fuldt ud af disse forskningsformål.

Samtidig er der i dag 17-18 ugers ventetid for neurologiske patienter, der har brug for scanning.

Derfor bevillige amtets økonomiudvalg i dag 1,1 millioner kroner til personale, der kan betjene MR-scanneren i Ringe. Det er fortingsvis radiografer og radiologer.

Amtets bevilling til bemandingen i Ringe betyder, at OUH fremover kan sende 450 patienter om året til scanning på Rygforskningscentret i Ringe.

Det vil reducere ventetiden på 17-18 uger betragteligt.

Ventetiden på scanning for neuroligiske patienter vil blive yderligere reduceret i år 2002, når Syghus Fyn Svendborg tager endnu en MR-skanner i brug.