I det fynske folks tjeneste

Kovending i Nyborg: Læger og rehabilitering på Jernbanebo

Byrådsflertal vil undersøge mulighed for sundhedshus med læger og rehabilitering. Rehabiliteringen var ellers i flyttefare.

Nu kommer der muligvis alligevel et sundhedshus med læger og rehabilitering i Nyborg. Foto: Morten Germund/Scanpix.

Når Nyt OUH står færdigt, får kommunerne nok at lave.

Færdigbehandlede patienter ventes udskrevet langt hurtigere til kommunerne, og flere sygdomme vil formentlig kunne klares ambulant.

I Nyborg er politikerne begyndt at forberede sig til fagre nye tider.

I flere år har Venstre i Nyborg ønsket sig et sundhedshus, og nu tages de første forsigtige skridt på pleje- og rehabiliteringscentret Jernbanebo.

Seks-otte læger har vist interesse for at flytte ind, og dermed er der et godt fundament for, at patienter, der udskrives fra sygehusene, kroniske patienter og andre patientgrupper kan komme i kompetent behandling, inden de sendes helt hjem.

Det fremgår af det netop indgåede budgetforlig i Nyborg, et budget der blev indgået som en fælles aftale mellem alle partier.

Kovending

Sundhedshuset er lidt af en kovending. For op til det endelige budgetforlig havde kommunens administration foreslået at flytte rehabiliteringen ud i de enkelte hjemmeplejedistrikter.

Ifølge budgetforligets tekst skal kommunen i endnu højere grad hjemtage borgere med større og komplekse plejebehov, der kræver tættere observation og plejeopgaver, som kommunen ikke tidligere har løst.
  
- Etableringen af et sundhedscenter i Nyborg Kommune kan være med til give borgerne, der har medicinske og/eller kroniske sygdomme relevante sundhedstilbud og mere tryghed tæt på hjemmet.  Et sundhedscenter kan desuden imødekomme krav til udviklingen i det nære sundhedsvæsen samt styrke samarbejdet med sygehus og praktiserende læger, hedder det i forligsteksten.
 
Der er dog også et helt klart økonomisk incitament, nemlig at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere, så der ikke skal betales for liggedage på sygehus.

Læs også Livredning: Nyborgs ansatte skal rykke ud ved hjertestop

På kort sigt kan udfordringerne imødekommes ved at etablere tre ekstra pladser og samle kommunens sundhedstilbud til borgere med kroniske sygdomme. 
 
- Kommunens sundhedstilbud for borgere med medicinske og kroniske sygdomme kan samles i sundhedscenteret ligesom træningsfaciliteterne i højere grad kan udnyttes. Ligeledes kan patientforeninger have til huse i sundhedscenteret og give borgerne mulighed for at møde repræsentanter for lokale patientforeninger og følge deres aktiviteter, for eksempel foredrag, rådgivning, café og undervisning, hedder det.

Læger: God idé

- På længere sigt kan det i samråd med AB Sprotoften undersøges, om huset kan udvides med for eksempel en tilbygning eller 1. sal til praktiserende læger. Konkret har seks-otte læger tilkendegivet interesse for at indgå i et bofællesskab med kommunens sundhedstilbud, fremgår det af budgetteksten.

Ifølge forligspartierne skal der ske en nærmere afklaring af finansieringen.

Den bold ligger nu hos Ældreudvalget, der skal komme med forslag til finansiering inden for ældreområdets samlede driftsramme eller via ekstra midler fra finansloven.

Læs også Djøf: Der skabes ingen job i Nyborg