Kraftig forurening i fynske havne

Flere fynske havne er blandt de mest forurenede i landet. En ny analyse fra Fyns Amt afslører store koncentrationer af stoffet TBT i blandt andet Odense, Ærø og Marstal Havn. Det giftige stof stammer fra bundmaling til skibe.

-

Flere fynske havne er blandt de mest forurenede i landet. En ny analyse fra Fyns Amt afslører store koncentrationer af stoffet TBT i blandt andet Odense, Ærø og Marstal Havn. Det giftige stof stammer fra bundmaling til skibe.


Laver depot på land
Tributyltin - også kaldet TBT - er blandt de stoffer, der forvolder størst skade på dyr og planter i vandet. Stoffet udrydder mange dyre- og plantearter, men ophober sig også langsomt i fødekæden.


I blandt andet Ærø Industrihavn, Lindøterminalen og Odense Havn er havneslammet så forurenet med TBT, at amtet ikke vil smide det indsamlede havneslam på deponeringspladserne i havet. I stedet vil amtet deponere havneslammet på en kontrolleret måde på land.