Kraftigt ilt-svind i havet ved Fyn

Status for iltsvind i de danske farvande i juli og august viser store områder, der er hårdt ramt af iltsvind. Især det sydlige Lillebælt og det Sydfynske Øhav er ramt.

Det fremgår af årets første iltsvindsrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet.

Længere perioder med blæsevejr eller en kraftig kuling, som det har været tilfældet i den seneste uge, kan forbedre forholdene.

Sydfynske Øhav hård ramt

I det sydlige Lillebælt har situationen været alvorlig med store områder ramt af kraftigt iltsvind og flere steder rapporteres om forekomst af giftig svovlbrinte.

Miljøcenter Ribe har beregnet det totale areal i det sydlige Lillebælt med iltsvind til at være 893 km2 i midten af august, hvoraf arealet med kraftigt iltsvind er 655 km2.

Farvandet omkring Als med de sønderjyske fjorde Flensborg Fjord, Als Fjord og Aabenraa Fjord samt farvandet mellem Als og Ærø var alle påvirket af kraftigt iltsvind og meget lave iltkoncentrationer.

I bassinerne i det Sydfynske Øhav - Ringsgaardbassinet og det dybe Ærøbassin var størstedelen af bundvandet ramt af kraftigt iltsvind.

Miljøcenter Odense har beregnet arealet af iltsvindsramte områder omkring Fyn til at omfatte 899 km2 i midten af august, hvoraf der var kraftigt iltsvind i 491 km2, hvilket svarer til ca. 55 %.

I det nordlige Lillebælt op til Horsens Fjord og i Knebel Vig var der også rapporter om iltsvind i både juli og august.

Læs mere