I det fynske folks tjeneste

Kraftigt iltsvind ved Ærø

Det stille og lune sensommervejr har givet mere iltsvind i de danske farvande. Især farvandet omkring Ærø og det sydlige Lillebælt er ramt af kraftigt iltsvind.

På de dybere områder omkring Ærø er ilten helt væk, og der kommer svovlbrinte fra havbunden.

Iltsvindet i oktober i år er ligeså kraftigt som i oktober 2002, og hvis ikke en kraftig vind snart får hvirvlet op i havbundet bliver itsvindet formentlig større og værre.

Omkring Fyn er det især det sydlige Lillebælt og i farvandene omkring Ærø, der er er ramt af iltsvind. På de dybere farvande er ilten helt brugt op og der bliver frigivet svovlbrinte fra havbunden.

Danmarks Miljøundersøgelser forudser at iltsvindet vil medfører fiskedød i de mest berørte farvande, hvis en kraftig vind ikke får rusket op i havbunden i løbet af de næste par uger.