I det fynske folks tjeneste

Krag: Fordi man er trist skal man ikke til psykolog

De praktiserende læger skal have stor opmærksomhed på, at det kun er de rigtige, der bliver henvist til psykolog.

Sådan siger sundhedsminister Astrid Krag (SF), efter at DR Syd de seneste dage har kunnet fortælle, at de offentlige udgifter til psykologhjælp er steget gevaldigt gennem de seneste år.

Fra 2007 til 2012 er udgifterne i Region Syddanmark steget fra 23 millioner kroner til 49 millioner kroner. Og på landsplan er udgifterne steget fra godt 116 millioner kroner til godt 239 millioner kroner i samme periode.

I alt lyder den samlede regning til psykologhjælp på det offentliges regning fra og med 2007 og til og med de første tre måneder i år på over 1,1 milliarder kroner, skriver DR Syd.

Formanden for psykiatriudvalget i Region Syddanmark Freddie Madsen har kritiseret de stigende udgifter, som han mener, samfundet ikke har råd til.

- Der henvises alt for mange til psykologhjælp, som ikke har behov for det. Og det har vi ikke råd til som samfund, siger Freddie Madsen.

Også Sundhedsøkonom Jakob Kjellberg hos Kora, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, siger, at man skal være opmærksom på de stigende udgifter.

- Det er altid problematisk, når noget stiger så hastigt, især når vores økonomi ikke stiger i samme tempo, forklarer han.

Også sundhedsminister Astrid Krag erkender, at lægerne ikke skal henvise hvem som helst, siger hun til DR Syd.

- Det skal ikke tage overhånd på en måde, så enhver, der er trist, kan få en henvisning til psykologhjælp på det offentliges regning. Ordningen er til for borgere med depression eller angst, og det er dem, pengene skal bruges på, forklarer hun.

Sidste år udvidede man ordningen, så alle voksne danskere med en depression kan få tilskud til psykologhjælp. Selvom sundhedsminister Astrid Krag mener, at lægerne skal være meget opmærksomme og ikke skal henvise for mange patienter, så mener hun samtidig, at ordningen er god.

- Jeg er glad for, at flere danskere kan nu kan få tilskud til psykologhjælp - det var derfor, vi udvidede ordningen til at omfatte alle voksne med depression eller angst, og satte ekstra penge af til det. Ordningen er blevet meget populær, og det synes jeg bestemt er positivt, for jo flere borgere, der kan slippe for medicin og mulige bivirkninger, desto bedre, mener hun.