Krav om hurtig hjælp mod skimmelsvamp

Når skimmelsvampen gør folk syge, så skal de ud i fart, hvis ikke deres helbred skal tage skade på længere sigt.

Regeringen har et lovforslag på vej, der skal gøre det lettere for lejere at gennemtvinge en undersøgelse af boligen ved mistanke om skimmelsvamp. Hvis udlejeren ikke reagerer, skal
lejeren kunne gå til kommunen.

- Men der er brug for håndfaste tidsfrister. Og når familien må flytte på grund af svamp, er problemet, at kommunerne ikke skaffer genhusning hurtigt nok. Alternativet er et hotel, men så går det for alvor langsomt på grund af kommunens økonomi, siger Jesper Larsen.

LLO vil derfor have klare frister for, hvor hurtigt folk skal have en erstatningsbolig. Også Socialdemokraterne efterlyser strammere lovgivning.

- Vi vil have en otte dages frist for udlejeren til at lave en uafhængig teknisk undersøgelse ved mistanke om skimmelsvamp. Kommune og embedslæge skal involveres, og er der alvorlig skimmelsvamp, skal der skaffes erstatningsbolig straks, siger boligordfører Sophie Hæstorp Andersen.

Landsretssagfører Erik Larsson, som vandt sagen for den fynske familie, kalder dommen et klart signal til bygherrerne.

- Alt for meget byggeri er sjusk og lavet for hurtigt, hvor man sparer penge til ordentlig tørring af lokalerne for at spare tid, siger han.