Krav om lodspligt i Storebælt

Skibe skal have pligt til lods om bord, når de sejler gennem Storebælt, Øresund og Kadetrenden syd for Falster, mener en stor gruppe parlamentsmedlemmer fra landene omkring Østersøen.

-

Skibe skal have pligt til lods om bord, når de sejler gennem Storebælt, Øresund og Kadetrenden syd for Falster, mener en stor gruppe parlamentsmedlemmer fra landene omkring Østersøen.


Landenes kyster trues af især olieforurening. Kravet om lods og mere overvågning af skibstrafikken er sendt fra 155 parlamentsmedlemmer til de nordiske og baltiske miljø- og trafikministre, som mandag mødes i København.


Kravet fra parlamentarikerne blev vedtaget enstemmigt i den tyske by Greifswald på den netop overståede 10. Østersøkonference.


Folketingsmedlem Svend Erik Hovmand (V), som deltog i konferencen, siger: Vi vil ikke længere finde os i den store risiko for dyr og mennesker. Parlamentarikerne har givet deres regeringer klar besked om, at sikkerheden skal øges.