I det fynske folks tjeneste

Krigen mod rotter optrappes

Det vrimler med rotter. Nu skal nye og mere lempelige regler gøre bekæmpelsen af rotter mere effektiv.

00:21

Over hele landet melder de lokale rottefængere om voldsom stigning i antallet af anmeldelser.

De senere års varme vintre får rotterne til at brede sig. Når vintrene er så varme som nu, kan rotterne formere sig hele året rundt.

Men et sæt nye og mere lempelige regler for rottebekæmpelse, skal nu gøre det lettere af få has på skadedyrene.

De nye regler kommer efter en sag fra Ærø som  Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen har rejst over for ministeren.

På Ærø er digerne gennehullede af rotter, men efter de gamle regler måtte rotter ikke bekæmpes med gift, hvis det foregik i det åbne land.

Læs også Eksplosion i anmeldelser af rotter

Nye regler i det åbne land

I det åbne land og parker i byerne har det hidtil ikke været tilladt at bruge gift mod rotter.

Disse krav er nu lempet, så der uden dispensation kan anvendes gift, også selv om det er længere end 10 meter fra bygninger.

- Med dette tiltag giver vi mulighed for en hurtig og effektiv indsats mod rotter, inden de for alvor bliver et problem. Før var det kun muligt at forsvare sig mod rotterne, men nu bliver det muligt også at gå til angreb og få standset rotteplagen én gang for alle, siger Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen.

Reglerne betyder også bedre forebyggelse og mulighed for at bruge gas mod rotter.

Læs mere om de nye regler her.

Fakta: Her er de 17 elementer i rottehandlingsplanen

Styrket forebyggende indsats
Præcisering af krav ved installation og servicering af rottespærrer
Krav om rotteundersøgelse ved opsætning af rottespærrer 
Styrket indsats ved vildtfodringspladser

Mere effektiv rottebekæmpelse
Øget krav om opsætning af rottespærrer ved offentlige institutioner
Kommunens handlingsplan gældende for privat bekæmpelse
Bedre datagrundlag 
Primærproducenters bekæmpelse på egen bedrift
Udvidet adgang til fuld rotteautorisation
Udenfor kommunal åbningstid

Administrative lettelser
Tilstedeværelse ved bekæmpelsesbesøg
Mere målrettet tilsyn med landbrug
Administrativ lettelse for sikringsordninger

Bedre anvendelse af bekæmpelsesmidler
Ny strategi for at undgå resistens
Retningslinjer for bedre anvendelse af rottegift
Mulighed for gasning af rotter
Kildebekæmpelse af rotter mere end 10 meter fra en bygning
Adgang til dispensation for brug af rottegift

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet