I det fynske folks tjeneste

Krigsforbrydere bag fynske tremmer

To fynske fængsler skal muligvis lægge celler til krigsforbrydere. Både Nyborg Statsfængsel og statsfængslet i Ringe er med på den liste over fængselspladser som justitsministeriet tilbyder krigsforbryderdomstolen under FN.

-

To fynske fængsler skal muligvis lægge celler til krigsforbrydere. Både Nyborg Statsfængsel og statsfængslet i Ringe er med på den liste over fængselspladser som justitsministeriet tilbyder krigsforbryderdomstolen under FN.

Det er en bekendtgørelse som Justitsministeriet netop er blevet færdig med der betyder, at eksempelvis Slobodan Milosevic, hvis han dømmes til fængselsstraf, kan komme til at afsone straffen i Danmark.

Det er op til domstolen at afgøre i hvilke lande, krigsforbryderne skal afsone straffen.

Udover fængslerne i Nyborg og Ringe er også statsfængslerne i Horsens, Vridsløse, Herstedvester og Københavns Fængsler udpeget, det skriver Information.