Kriminalpræventiv afdeling nedlægges

Kriminalpræventiv afdeling for Fyn bliver nedlagt fra 1. januar næste år. Dermed står Fyn uden mandskab til rådgivning og forebyggelse af kriminalitet.

Afdelingen for forebyggelse udset som spareområde

Kriminalpræventiv afdeling for Fyn bliver nedlagt fra 1. januar næste år. Dermed står Fyn uden mandskab til rådgivning og forebyggelse af kriminalitet.

I 30 år har to betjente på Odense Politigård rådgivet og vejledt fynboerne om forebyggelse mod kriminalitet. Opgaven har hørt under Rigspolitichefens afdeling i København. Men fra årsskiftet er det formentlig slut.

Rigspolitichefen skal spare, og derfor er det besluttet, at de kriminalpræventive afdelinger i Århus, Ålborg, Kolding og Odense ikke længere skal høre under Rigspolitichefens område. De respektive kredse kan godt videreføre det kriminalpræventive arbejde, men der følger ingen penge med opgaven.

"Det er tale om en kamufleret lukning, og det bliver meget svært at videreføre det forebyggende arbejde på Fyn", siger fællestillidsmand for kriminalpolitet i Odense, Kurt Bønnelykke.

De to betjente på Odense Politigård har haft hele Fyn som arbejdsområde. Gennem foredrag og besøg har de rådgivet tusinder af fynboer om hvordan man bedst sikrer sig mod kriminalitet.

Senest har afdelingen deltaget i forberedelsen og afviklingen af en kampagne mod sommerhustyverier i Assens Politikreds. Kampagnen, der har kørt sommeren over, har næsten udryddet sommerhusindbrudene i politikredsen.

"Når afdelingen lukker bliver det vanskeligere for fynboerne at få uvildig rådgivning om forebyggelse af tyveri og indbrud", siger Kurt Bønnelykke.

Hvis afdelingen skal overleve, vil det kræve, at de 5 fynske politikredse går sammen og beslutter at videreføre den afdeling som Rigspolitiet nu vil lukke.