Krise på Tranekær Gods

-

-

Tranekær Gods på Langeland er i økonomisk krise. Ejeren af det 1300 hektar store gods har måtte fyre såvel driftslederen som gods-fuldmægtigen. Det slår Grev Christian Ahlefeldt-Laurvig fast i dagens udgave af Fyns Amts Avis.


Greven varsler derudover omfattende rationaliseringer og strukturændringer, men han afviser at godset er på vej mod en tvangsauktion.


Godsejeren bebuder dog,  at den kommende tid vil byde på drastiske ting i forhold til driften af Tranekær Gods. Hvad det nærmere går ud på vil han først informere om senere.