Krisen kradser i Fionia Bank

Fionia Banks regnskab efter tredie kvartal 2008 er stærkt præget af den finansielle krise. Banken arbejder med nedskrivninger, som ledelsen og bestyrelsen kalder meget utilfredsstillende.

Nedskrivninger på udlån koster banken mere end en halv milliard kroner, svarende til mellem et og to års indtjening.

I samme periode i 2007 var nedskrivningerne på 24 millioner kroner.

I forbindelse med halvårsregnskabet fastholdt Fionia Bank en forventning om nedskrivninger på 170 til 200 millioner kroner, hvilket viser, at finanskrisen er slået hurtigt igennem.

Nedskrivningerne på 513 millioner kroner betyder, at banken har et underskud efter ni måneder på 333 millioner før skat.

Til sammenligning havde banken et overskud på 248 millioner i samme periode i 2007.

Nedskrivningerne skyldes primært at flere kunder indenfor ejendomsudvikling er trådt i betalingsstandsning og en markant forværring af de markedsmæssige betingelser.

Bankens samlede udlån til ejendomsudvikling er på 1,5 milliarder kroner. Det svarer til otte procent af det samlede udlån.

Meget utilfredsstillende

- Det er betydelige nedskrivninger, som er klart utilfredsstillende. Men det er også vigtigt at se tallene i det rigtige perspektiv, siger bankdirektør Henrik Borup Jeppesen, Fionia Bank.

- De nedskrivninger, som banken kan se på nuværende tidspunkt, svarer til mellem et og to års indtjening. Det er meget, men det forventer vi at kunne håndtere, siger han. 

To direktører

Henrik Borup Jeppesen og Kaj Østergaard Mortensen er udnævnt til sideordnede direktører i Fionia Bank.

De tager over efter adm. direktør Finn B. Sørensen som forlod jobbet på grund af sygdom tidligere i 2008.