I det fynske folks tjeneste

Kristelige trækker sag fra Højesteret

Efter nederlag i Tvistighedsnævnet og Østre Landsret, har Kristelig Arbejdsgiverforening nu trukket en sag i Højesteret om lærlinges overenskomster.

Kristelig Arbejdsgiverforening har valgt at trække en sag, som den ellers havde anket til Højesteret. Sagen er principiel og har betydning for, hvilken overenskomst lærlinge og elever skal følge og dermed også hvilken løn, de skal have, oplyser Dansk Metal.

Sag fra Fyn

I den konkrete sag har afgørelsen i Østre Landsret gjort en tidligere lærling fra Autohuset Ebberup, Daniel Carlsen, på Fyn 43.298 kroner rigere.

De 10.000 kroner er for mangelfuld uddannelsesaftale, og de lidt over 33.000 kroner er den løn, som Daniel Carlsen er blevet snydt for ved at arbejde på en dårligere overenskomst.

Anket til Højesteret

Både Tvistighedsnævnet og senere Østre Landsret har afgjort, at lærlinge inden for Dansk Metals uddannelsesområde skal arbejde efter Dansk Metals overenskomster.

Den afgørelse ville Kristelig Arbejdsgiverforening ikke acceptere og valgte derfor at anke dommen fra Østre Landsret i maj sidste år til Højesteret.

Sagen var berammet til den 27. januar 2012, men Kristelig Arbejdsgiverforening har nu trukket sagen tilbage.