Kristen modstand mod samarbejde med muslimer

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense møder hård modstand fra mange sogne i Odense. Flere præster er modstandere af at forlænge et forsøg med  samarbejde med byens muslimer. Er det en god ide at religionerne samarbejder - deltag i debatten her.

-

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense møder hård modstand fra mange sogne i Odense. Flere præster er modstandere af at forlænge et forsøg med  samarbejde med byens muslimer. Er det en god ide at religionerne samarbejder - deltag i debatten her.


Forsøgsprojekt
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde blev som et forsøg skabt på initiativ af biskop Kresten Drejergaard for to år siden. Formålet med projektet var at skabe dialog og samarbejde mellem Kristendommen og Islam i Odense.


\"Det er vigtigt for udviklingen i det danske samfund, at de to trosretninger og kulturer kan eksistere side om side i gensidig respekt for hinanden\", siger Leif Munksgaard, der er leder af det tværkulturelle samarbejde.


SameXistens
Gennem møder, udstillinger og forskellige arrangementer har lederen af det tværkulturelle samarbejde Leif Munksgaard forsøgt at få muslimer og kristne til at mødes og komme i dialog.  


Blandt initiativerne har været udstillingen SameXistens, fælles gudstjeneste og et kursus om islam for byens præster.


Religion kan ikke diskuteres
Men initiativet er ikke blevet vel modtaget af alle byens sognepræster. Og omkring en snes sogne har allerede nu meldt ud, at de ikke vil være med til at gøre samarbejdet permanent.


\"Religion ikke kan diskuteres - religion kan bekendes - men ikke diskuteres\", siger Aage Møller, der er sognepræst i Bolbro Kirke.


Økonomiske årsager
Andre sogne har meldt fra af økonomiske årsager, og i Vollsmose har sognet meldt fra, fordi projektet kolliderer med kirkens egne bestræbelser på at komme i dialog med islam.


Også blandt mange muslimer har projektet mødt modstand, da de mener, at Det Tværkulturelle Samarbejde søger dialog på Kristendommens præmisser.


De enkelte meninghedsråd i Odense er netop nu ved at afgøre om de vil deltage i et permanent tværkulturelt projekt.


Deltag i debatten
Hvad mener du? Skal kristendommen samarbejde med islam? Skal kirkerne i Odense invitere muslimerne indenfor - så man kan lære hinanden bedre at kende? Eller foregår samarbejdet på de kristnes præmisser. Deltag i debatten her.