Kristian Thulesen Dahl

-

-


Navn: Kristian Thulesen DahlParti: Dansk FolkepartiBopæl: Jernbane Allé 12
Thyregod, 7223 GiveOpstillingskreds: MiddelfartTillidsposter: Medlem af Folketinget sidenAntal stemmer FV2001: 10.219Kontakt: dfkrtd@ft.dkPersonlig hjemmeside: Kandidaten hjemmeside


 

Video

Kristian Thulesen Dahls videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Fordi de ønsker en engageret politiker som vil sikre forbedringer på specielt fire områder:
- Strammere udlændingepolitik
- Opgør med ventelisterne til sygehusene
- Forøgelse af ældrechecken og bedre ældrepleje
- Hård kurs overfor de kriminelle - større hensyn til ofrene

Hvad er dine fynske mærkesager?
Fyn skal være et naturligt centrum for alle danskere.

En fast forbindelse over Fehmern Bælt kan blive en stor udfordring for Fyn. Derfor skal taksterne på Storebælt sættes markant ned.

Jeg ser gerne en udflytning af offentlige institutioner til Fyn, en målrettet erhvervsindsats og fortsat forbedring af vejnettet på Fyn.

Fyn har som resten af landet store problemer med kriminelle udlændinge, der tilsyneladende er uden for pædagogisk rækkevidde. Disse udlændinge skal opføre sig ordentligt. Kan de ikke det, bør de overveje, om det ikke er bedst at leve videre i det oprindelige hjemland.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Med en målrettet erhvervsindsats - bl.a. gennem samarbejde med uddannelsesinstitutionerne - vil der også i fremtiden kunne skabes nye reelle arbejdspladser.

Herudover kan en udflytning af offentlige arbejdspladser sikre arbejdspladser på Fyn.

Endvidere er det vigtigt, at indsatsen for at skaffe turister til Fyn øges. Fyn har som hjemsted for bl.a. verdens mest kendte forfatter, Hans Christian Andersen, helt unikke muligheder for at kunne tiltrække turister fra den ganske verden. Dette potentiale skal udnyttes bedre end tilfældet er i dag. Nye muligheder i forhold til dette kommer i år som følge af de særlige markeringer af H.C. Andersen over den ganske verden.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Der skal stilles langt skrappere krav til de udlændinge, der kommer til Danmark. De skal medvirke positivt til integration i det danske samfund. Visse grupper har faktisk formået at blive integreret - polakker, ungarere og personer med rod i lande som Vietnam og Sri Lanka. Karakteristisk for disse grupper er, at de selv har gjort en meget stor indsats!

Men i forhold til folk fra Mellemøsten skal der ske en omfattende holdningsændring. De skal acceptere, at de befinder sig i Danmark og at de skal indrette sig på de vilkår, som er gældende her i landet. Hvis ikke de er villige hertil, bør de overveje, om de har en bedre fremtid i deres oprindelige hjemland.

Kommunerne skal i øvrigt holde op med at supplere integrationsydelsen op til fuldt bistandsniveau. Hvis kommunerne fortsætter med at yde ekstra, får man ikke skabt tilstrækkeligt incitament til at søge arbejde.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Hvis landbrugene i øvrigt overholder miljøkravene, er der ikke noget i vejen for, at der kan være flere landbrug end i dag.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Kommunalreformen styrker Fyn. Mange opgaver varetages bedst så tæt på borgerne som muligt. Amterne nedlægges med kommunalreformen og langt de fleste af amternes opgaver overføres til kommunerne.

Kommunalreformen vil styrke nærdemokratiet på Fyn som i resten af landet. Regionernes betydning er og skal være begrænset. Det er stort set kun sygehusene, som regionerne skal tage sig af. Sygehus-betjeningen skal blive bedre i fremtiden, hvilket sikres bedst ved, at regionerne koncentrerer sig om dette.

Forebyggelse og efterbehandling skal have et løft, hvilket med reformen søges sikret ved, at kommunerne får et direkte ansvar herfor.