Kritik af Marstalreder

Uanset hvilke flag et skib sejler under, har et rederi en moralsk forpligtelse til at sørge for sine søfolk.

Danske rederier har en moralsk pligt til at sørge for deres søfolk uanset, hvilket flag de sejler under.

Det siger formanden for Rederiforeningen af 2010, Søren Nørgaard Thomsen, efter at det er kommet frem, at det er bestyrelsesmedlem i samme rederiforening, skibsreder Boye Kromann, der er medejer af det konkursramte rederi Vega.

Rederiet er gået konkurs og lader skib og fire søfolk sejle deres egen sø i Horsens Havn uden løn og snart også uden mad og drikke.

- Jeg kan generelt sige, at rederier har et moralsk ansvar for at sørge for sine søfolk, betale dem løn og sørge for, at de kommer hjem. Det er uanset, hvilket flag skibet sejler under, siger Søren Nørgaard Thomsen til Ritzau.

Dermed er han ikke på linje med vicedirektør i Danmarks Rederiforening Pia Voss, der til DR Nyheder har peget på, at de rederier, der sejler under udenlandske flag - som for eksempel det konkursramte danske rederi Vega - ikke er underlagt de danske regler.

- Det har intet at gøre med det, vi driver i Danmark, nemlig kvalitetsskibsfart, siger hun til DR Nyheder.

Søren Nørgaard Thomsen, der udover at være formand for bestyrelsen i Rederiforeningen af 2010, også er administrerende direktør i A.P. Møller-Mærsk-selskabet Esvagt, oplyser, at rederiet Vega ikke er medlem af Rederiforeningen af 2010.

- Rederiet blev ekskluderet på vores sidste bestyrelsesmøde i marts på grund af manglende restance i kontingent, siger Søren Nørgaard Thomsen.

Boye Kromann er involveret i en række rederiselskaber med adresse på Kongensgade i Marstal, blandt andet rederiet Erik B. Kroman ApS, hvor Boye Kromann er medejer og medlem af direktionen.

Det konkursramte rederi Vega er ejet af rederiet Barbara A/S, hvor Boye Kromann er bestyrelsesformand og medejer sammen med en anden erhvervsmand, fremgår det af selskabernes egne oplysninger.

Selv om de mange rederiselskaber, som Kromann er involveret i, er danske med adresse på Ærø, bryder han tilsyneladende ingen juridiske regler ved at lade skibet Vega fra det konkursramte rederi af samme navn ligge i Horsens på den østjyske kyst.

Skibet sejler nemlig ikke under dansk flag.