I det fynske folks tjeneste

Kritik af ny lov: - Peberspray kan bruges som våben

Ny lov tillader at personer over 18 år må have peberspray i private hjem. Men lovgivningen er hastet igennem og pebersprayen kan give give falsk tryghed, lyder kritikken fra branchen.

00:30

Lovgivningen på peberspray er blevet hastet igennem, der mangler en vejledning til loven og peberspray kan give falsk tryghed, lyder noget af kritikken.

Fra årsskiftet er det blevet tilladt at købe og have peberspray i hjemmet. Det er kun våbenhandlere, der kan få tilladelse til at sælge peberspray. Men det er ikke alle våbenhandlere, der er lige begejstrede for de nye regler for peberspray.

Lovgivningen på peberspray er blevet hastet igennem, der mangler en vejledning til loven og peberspray kan give falsk tryghed, lyder noget af kritikken.

Stor interesse

Interessen for at købe peberspray er meget stor, fortæller siger Jacob Willems fra Odense Jagt og Fritid.

- Vi er blevet kontaket via mail, Facebook og telefon. Vi har nok fået op mod 100 henvendelser. Folk vil høre, hvornår vi begynder at sælge peberspray, siger Jacob Willems.

Læs også 52 bilruder smadret i voldsomt hærværk

Men det kommer ikke til at ske, siger Jacob Willems. For hos Odense Jagt og Fritid har de besluttet, de slet ikke vil sælge peberspray.

Det er forhandlerne, der skal vejlede kunderne, når de køber peberspray, og den vejledning er endnu ikke på plads.

- Der er et krav om, at de, der sælger peberspray, skal kunne vejlede ved brugen af det. Og peberspray er ikke bare noget man bruger. En politimand får tre timers kursus og uddannelse i det, og får lov til at prøve det. Hvis vi begynder at sælge det, så er vi bange for at sende folk ud af døren med falsk tryghed, siger Jacob Willems.

00:33

- Det er gået lidt stærkt med behandlingen af lovforslaget, og vi mangler stadig en vejledning, siger Poul Erik Petersen, der er direktør i Danmarks Våbenhandlerforening.

Luk video

Hurtigt lovbehandling

Den nye lov om peberspray blev behandlet i Folketinget den 11. december og trådte i kraft den 1. januar 2019.

- Det er gået lidt stærkt med behandlingen af lovforslaget, og vi mangler stadig en vejledning, siger Poul Erik Petersen, der er direktør i Danmarks Våbenhandlerforening.

Hos våbenhandler Arne Holgersen i Jordløse er der også en vis skepsis over det den nye lovgivning om peberspray.

- Det kan være både ondt og godt. Man kunne få en mistanke om, at den der nu skal ud og røve tasken fra en gammel kone, de er udstyret med sådan en. Og hun har måske også sådan en i tasken. Så kan de stå der og skyde på hinanden, siger Arne Holgersen.

02:38

Fra årsskiftet er det blevet tilladt at købe og have peberspray i hjemmet. Det er kun våbenhandlere, der kan få tilladelse til at sælge peberspray. Men det er ikke alle våbenhandlere, der er lige begejstrede for de nye regler for peberspray.

Luk video

Kan bruges som våben

Våbenhandler Arne Holgersen fra Jordløse forstår godt ønsket om mere tryghed, og han vil begynde at forhandle peberspray, når han har fået tilladelsen på plads.

Men hos Odense Jagt og Fritid frygter de, at peberspray vil blive brugt forkert, og at den vil give en falsk tryghed.

- Vi mener, at peberspray er et våben. Det er et forsvarsvåben, men kan også bruges som angrebsvåben. Vi kan ikke se, at det passer ind i vores sortiment. Vi er en butik med udstyr til jægere, lystfiskere og outdoorfolk, siger Jacob Willems.

Læs også Teenager sprøjtede peberspray i øjnene på mor til treårig, mens hun kørte bil

 

Men indtil videre kommer det ikke peberspray på hylderne hos Odense Jagt og Fritid.

- Hvis reglerne eller lovgivningen bliver ændret, så vil vi overveje det igen. Men lige nu er beslutningen, at vi ikke vil sælge peberspray, siger Jacob Willems.

03:14

- Hvis reglerne eller lovgvninge bliver ændret, så vil vi overveje det igen. Men lige nu er beslutningen, at vi ikke vil sælge peberspray, siger Jacob Willems fra Odense Jagt og Fritid.

Luk video

Nye regler om peberspray

Den 1. januar 2019 trådte en ændring af våbenloven i kraft. Ændringen betyder, at det bliver lovligt for personer over 18 år at købe og besidde peberspray i hjemmet uden tilladelse fra politiet.

 

Hvad er en peberspray?

En peberspray er en beholder med en væske, der består af et peberekstrakt, som ved hjælp af en drivgas kan sprøjtes i en retningsbestemt koncentreret stråle.

Det aktive stof i peberspray er som oftest capsaicin, som bl.a. kendes fra chili. Pebersprayen virker typisk i en afstand op til seks til syv meter fra det sted, hvor den afgives.

Det anbefales, at du søger læge, hvis du har været udsat for peberspray.

 

Hvad må jeg som privatperson efter de nye regler?

Du må købe en peberspray hos en forhandler med tilladelse til at sælge peberspray og have den stående hjemme hos dig selv.

Hvis du har købt en peberspray, må du transportere den hjem fra forretningen, men du må ikke foretage andre ærinder på vej hjem.
Du skal opbevare pebersprayen forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

Hvis du har købt en peberspray, må du kun bruge den som selvforsvar, hvis du eller en anden bliver angrebet. Hvis du bruger pebersprayen i andre tilfælde, kan du blive straffet for vold. Betingelserne for lovlig nødværge skal være opfyldt, for at brugen af peberspray er lovlig. Det betyder, at brugen af peberspray i den konkrete situation skal være nødvendig for at afværge angrebet på dig eller den anden person. Du må derfor ikke bruge pebersprayen som straf eller hævn mod fx en indbrudstyv.

 

Hvad må jeg som privatperson ikke efter de nye regler?

Du må ikke uden tilladelse fra politiet købe en peberspray i udlandet og indføre den i Danmark. Det gælder også via internettet.
Du må ikke fremstille din egen peberspray.
Du må ikke medbringe peberspray i det offentlige rum, herunder i toget eller bussen. Politiet kan i såkaldte højrisikosager give tilladelse til, at en person med et særligt behov for beskyttelse kan besidde peberspray i det offentlige rum. Hvis du vil vide mere om tilladelsesordningen, kan du kontakte Politiets Administrative Center (PAC).
Du må ikke medbringe peberspray i din bil, campingvogn e.l.
Du må ikke anvende peberspray som straf eller hævn mod fx en indbrudstyv - der skal være tale om selvforsvar (lovlig nødværge).

 

Hvordan straffes overtrædelse af reglerne om peberspray?

Ulovlig indførsel eller besiddelse af peberspray straffes som udgangspunkt med en bøde i førstegangstilfælde. Ulovlig besiddelse af peberspray på offentligt tilgængelige steder straffes i førstegangstilfælde med en bøde på 3.000 kroner.

Det anses efter de nye regler for skærpende, hvis personer, som tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af våbenlovgivningen eller straffelovens bestemmelser om fx vold eller røveri, bærer eller besidder peberspray på steder eller under omstændigheder, hvor der er nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentielt voldelig karakter, fx i aften- og nattetimerne i restaurationsmiljøet.

Straffen vil i sådanne tilfælde som udgangspunkt være 14 dages fængsel i førstegangstilfælde. Det er i sidste ende domstolene, der på baggrund af en samlet konkret vurdering beslutter, hvilken straf der skal fastsættes i den enkelte sag.

 

Kilde: Politi.dk

03:14

For hos Odense Jagt og Fritid har de besluttet, de slet ikke vil sælge peberspray.

Luk video