I det fynske folks tjeneste

Kritik: Tre møgsager landet af Odense Kommune

Ankestyrelsen vil ikke foretage sig videre i sagerne om Arena Fyn, Sting-koncert og robotmesse.

Odense Kommune kunne have givet en større underskudsgaranti til Simon & Sting dobbeltkoncerten, men valgte at flytte en del af støtten en forhøjelse af OB's sponsorat. Man havde bare ikke styr på, at kommunen udnyttede sponsoratet. Foto: Claus Fisker/Scanpix

Odense Kommune kan nu lukke tre møgsager.

Det er sagerne om ulovlig støtte til Sting & Poul Simon-koncerten i 2015, rod i udbetalingerne til robotmessen Robobusiness Europe, hvor arrangøren gik konkurs, og en tillægsaftale om Arena Fyn.

Læs også Derfor vinker skatteborgerne farvel til millionbeløb i Arena Fyn-sag

Ankestyrelsen er enig med Odense Kommune i, at aftalen om en underskudsgaranti på en million kroner i forbindelse med dobbeltkoncerten til Simon & Sting, der var arrangeret af Odense Sport & Event, ligger inden for rammerne af, hvad kommunalfuldmagtsreglerne giver mulighed for. 

Man kunne faktisk have stillet en større underskudsgaranti, men valgte i stedet for at støtte OB, der også drives af Odense Sport & Event, med en forhøjelse af sponsoratet på 1,2 millioner kroner.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at det er ulovlig støtte til en privat virksomhed, hvis Odense Kommune ikke har fået fuld værdi for sponsoratet til OB, hvad kommunen selv har erkendt, at man ikke fik i første omgang.

Ikke forsvarlig forvaltning

Det er efter Ankestyrelsens opfattelse ikke udtryk for økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunens midler, hedder det i Ankestyrelsens afgørelse.

Læs også Ankestyrelsen kan vælte ny fredsaftale om Arena Fyn

Ankestyrelsen er enig med Odense Kommune i, at kommunens håndtering af kontrakten i forhold til forudbetaling af en rate i september 2016 i forbindelse med robotmessen lå inden for reglerne af økonomisk forsvarlighed.

Ikke ulovlig støtte

Ankestyrelsen mener ikke, at Odense Kommunes køb af rådgivning hos Odense Sport & Event er ulovlig støtte til en privat virksomhed. 

- Odense Kommune har oplyst, at kommunen har fået den rådgivning, der er betalt for, bortset fra en post på 100.000 kroner. Ankestyrelsen går derfor ud fra, at kommunen nu modtager relevant rådgivning til en værdi af 100.000 kroner, hedder det.

Ikke økonomisk forsvarligt

Ankestyrelsen er enig i med Odense Kommune i, at kommunens indgåelse af en tillægsaftale fra 2013 om brugsretten til Arena Fyn ikke var økonomisk forsvarlig forvaltning.

Det har kommunen også selv erkendt.

Kommunen forlængede et tilskud og den medfølgende kommunale brugsret til Arena Fyn uden at være forpligtet til at sætte kommunen i udgift.

Tidligere på året blev der indgået forlig i sagen.

Foretager ikke videre

 Afsluttende skriver Ankestyrelsen, at den samlede vurdering af de tre sager er, at Odense Kommune ikke i alle tilfælde har foretaget det nødvendige i forhold til kommunens engagementer, herunder fulgt op på de indgåede aftaler.

- På baggrund af kommunens udtalelser er det Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen har iværksat relevante tiltag og procedurer med henblik på at hindre, at lignende situationer opstår fremover. Ankestyrelsen foretager ikke yderligere i sagerne, hedder det.