Kulturmillioner på vej: Fynsk skuffelse over regeringsudspil

Regeringen lægger op til at føre penge tilbage til fynske kulturinstitutioner. Men opretholder samtidig årlige besparelser.

Flere fynske kulturinstitutioner kan i den kommende finanslov se frem til at få flere penge. Men de årlige besparelser på to procent fortsætter, så regeringens udspil får kun spredt bifald.

- Udspillet er sådan set opløftende, men man bør så også fjerne det statslige omprioriteringsbidrag på to procent, så man ikke tager med den ene hånd og giver med den anden, siger Jakob Bjerregaard Engmann, direktør for Baggårdteatret i Svendborg.

DF: Hovedstadsfikseret udspil

Regeringen vil i en kommende finanslov tilføre kulturområdet i alt 100 millioner kroner om året til og med 2022. Pengene skal primært gå til de store statslige institutioner i København, som Det Kongelige Teater, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Rigsarkivet. 

Den fordeling møder kritik fra Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrentsen.

- Der er gode ting i udspillet, men jeg synes, at regeringen er lidt hovedstads- og elitefikseret. Der kommer vi nok til at hjælpe dem lidt på vej, så vi får en bedre balance, siger Alex Ahrentsen til Ritzau.

Skuffelse på egnsteater

Der vil dog også være penge til kultur på Fyn og resten af landet. Her skal der ifølge regeringens udspil gives flere penge til landsdelsorkestrene, teatrene, museerne og de kunstneriske uddannelser.

Men regeringen lægger fortsat op til samtidig at gennemføre årlige besparelser på to procent, og flere kulturinstitutioner går helt glip af flere penge i udspillet.

- Som leder af et egnsteater er jeg skuffet over, at vi er helt fraværende i regeringens udspil. Og det endda på trods af, at vi er en solid succes, siger Jakob Bjerregaard Engmann fra Baggårdteatret i Svendborg.

Kultur til udsatte boligområder

De statsanerkendte museer, der ikke er drevet af staten, står det kommende efterår over for nogle varslede reformer i forhold til at gøre fordelingen af museumsmidlerne mere gennemskuelige og tidssvarende. Her vil regeringen konkret øremærke 30 millioner kroner til reformen.

Der afsættes 33 millioner til en udviklingspulje for scenekunstområdet, og så skal der efter planen afsættes 20 millioner kroner til flere kunst- og kulturaktiviteter i udsatte boligområder.

Kulturminister Mette Bock deltager i disse dage i Kulturmødet på Mors, hvor hun deltager i en række kulturpolitiske debatter, blandt andet sammen med fynske kulturaktører.